Author - admin

ORGANIC ISOMALTO OLIGOSACCHARIDE (IMO)


Newsletter May / 2023


โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Post Date: March 15, 2018

BIOFACH 13-16 February 2018

BIOFACH 13-16 February 2018


โครงการออร์แกนิก สมาร์ท คิดส์ (Organic Smart Kids)

โครงการออร์แกนิก สมาร์ท คิดส์ (Organic Smart Kids)

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดวาดรูปและเขียนเรียงความเกี่ยวกับเกาะเกษตรอินทรีย์ในฝัน โดยสร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเด็กๆในพื้นที่


ThaiFEX – World of food ASIA

ThaiFEX – World of food ASIA

ผลิตภัณฑ์เหล้าขาวออร์แกนิก ภายใต้แบรนด์ Moonseeker นำไปจัดแสดงที่บูธ


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กฤษณาคัพ” องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กฤษณาคัพ” องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เซาท์อีสท์เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด ให้ทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลบ้านหนองหัววัว


SEA Organic รวมมือกับคณะรัฐศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

SEA Organic รวมมือกับคณะรัฐศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


Post Date: May 13, 2016

BIOFACH – World´s Leading Trade Fair for Organic Food

BIOFACH – World´s Leading Trade Fair for Organic Food