Uncategorized

ThaiFEX – World of food ASIA

ThaiFEX – World of food ASIA

ผลิตภัณฑ์เหล้าขาวออร์แกนิก ภายใต้แบรนด์ Moonseeker นำไปจัดแสดงที่บูธ


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กฤษณาคัพ” องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กฤษณาคัพ” องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เซาท์อีสท์เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด ให้ทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลบ้านหนองหัววัว


โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


Post Date: May 13, 2016

BIOFACH – World´s Leading Trade Fair for Organic Food

BIOFACH – World´s Leading Trade Fair for Organic Food