โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Post Date: May 13, 2016

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย