โครงการออร์แกนิก สมาร์ท คิดส์ (Organic Smart Kids)

Post Date: July 8, 2017

โครงการออร์แกนิก สมาร์ท คิดส์ (Organic Smart Kids)

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย ออร์แกนิก ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดวาดรูปและเขียนเรียงความเกี่ยวกับเกาะเกษตรอินทรีย์ในฝัน โดยสร้างองค์ความรู้ ปูพื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเด็กๆในพื้นที่