โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กฤษณาคัพ” องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Post Date: October 8, 2016

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กฤษณาคัพ” องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท เซาท์อีสท์เอเชีย ออร์แกนิก จำกัด ให้ทุนสนับสนุนทีมฟุตบอลบ้านหนองหัววัว